Posicionament als cercadors
Projectes SEO

Web design · Web upgrade · Web promotion

Google Adwords

SEO (Search Engine Optimization)
Posicionament orgànic a Google

Tots els negocis volen actualment aparèixer en primeres posicions en els principals motors de recerca com són Google, Bing o Yahoo.
Les paraules claus que activen amb recerques els usuaris així com els objectius empresarials que es volen assolir són les bases per fer un intens i continuat treball d'optimització a la seva web (on page/off page) per fer-la comprensible, àgil i amigable als diferents cercadors.

Seo Onpage

SEO ON PAGE

Accions a realitzar dins la plana web

Optimitzacions que es realitzen dins de la pròpia plana web per obtenir una millor qualificació per part dels algoritmes que mesuren la qualitat dels llocs webs. Els continguts originals i de qualitat, l'ocupació d'etiquetes meta, les url 's amigables, els títols únics i descriptius, l'estructura adequada, un codi net així com l’ús Sitemaps i altres com els arxius robots.txt i la indexació en Google Search Console ajuden a assolir el posicionament orgànic o natural.

Seo Offpage

SEO OFF PAGE

Accions a realitzar fora la plana web

Hi ha altres factors externs a la seva plana web o e-commerce que els algoritmes dels motors de recerca també consideren a l'hora de posicionar paraules, serveis, o conceptes. Els enllaços a planes web de referència sectorial (link building), els blogs, el email marketing així com la presència actualitzada a les diferents xarxes socials com Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram, etc., són els fonaments principals dels treballs SEO Off Page.

Seo Plan

SEO PLAN

Creació d'un plà estratègic de posicionament

Un pla de SEO conté els objectius de posicionament i indexació en els diferents cercadors existents dels diferents continguts que conté la seva web.
El Pla SEO forma part de l'estratègia global de comunicació i màrqueting de l'entitat. Aquests estudis han de servir de font principal per a determinar els objectius a mitjà i llarg termini i a partir d'ells les accions a emprendre per millorar les conversions i objectius previstos.

Content SEO plan

SEO CONTENT PLAN

Continguts digitals originals, personalitzats i actualitzats

Dissenyar un pla de màrqueting digital no és una cosa simple. S'han de seguir una sèrie de passos per tal d'assolir els objectius empresarials establerts. Actualment ja no és suficient amb estar present a les xarxes socials o tenir simplement una pàgina web "bonica", cal tenir definida una estratègia de continguts per aconseguir connectar amb l'audiència i així aconseguir els objectius establerts. Continguts textuals, fotogràfics, de vídeo, infografies, etc.

El seu projecte personalitzat de posicionament SEO

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè per realitzar un preestudi gratuït de la seva pàgina web

FORMULARI DE CONTACTE
Estudi bàsic SEO gratuït

Serveis SEO

Posicionament orgànic dels continguts de la seva web en els cercadors

SERVEI DE CONSULTORIA SEO

Ens mantenim al dia de tots els canvis que es produeixen habitualment i periòdicament en els algoritmes de Google per poder oferir un servei de consultoria SEO de qualitat en el qual aconsellem als nostres clients quina és l'estratègia més idònia per poder aconseguir els seus objectius.

ANALÍTICA WEB

Amb l'estudi de les dades que ens facilita l'analítica web, podem conèixer tots els aspectes que influeixen en la interacció dels usuaris i també els continguts que tenen més acceptació o les paraules claus principals i secundàries que fan servir els usuaris per arribar a una pàgina web. Implementem les millores que siguin necessàries per aconseguir convertir les visites en conversions o en compradors, en funció dels objectius que s'hagin establert.

ESTUDI DE LA COMPETÈNCIA

És sempre necessari realitzar una anàlisi de la competència per esbrinar i comparar les diverses accions de posicionament que s'estan desenvolupant en el seu sector. Recopilem la informació necessària per avaluar quina és la millor tècnica perquè la seva web i els seus continguts destaquin per sobre de la seva competència.

INFORMES MENSUALS

L'avaluació resulta fonamental per poder saber si estem anant pel bon camí o si cal efectuar modificacions per aconseguir millors resultats. La nostra agència SEO Barcelona elabora diferents informes sobre el posicionament en cercadors del negoci així com de les notícies més importants del sector, perquè en tot moment els nostres clients puguin veure en quin punt es troba la seva estratègia de posicionament web.

RECERCA I KEYWORDS

Les paraules claus (keywords) que acabem escollint, són una de les claus més important i per tant un element fonamental a l'hora d'activar una campanya de posicionament SEO a la seva web. Cal prèviament fer un estudi acurat d'aquelles paraules claus rellevants del seu sector i la seva competència per tal d'estriar, segmentar i seleccionar aquelles paraules amb més volum de recerques i que tanmateix siguin paraules molt relacionades i descriptives dels seus productes o serveis.

POTENCIAR ELS PROJECTES SEM

La publicitat en projectes SEM (Google Ads) sempre es veuran recompensades per una bona gestió i control dels projectes SEO on page i off page que s'hagin d'anar desenvolupant paral·lelament amb projectes publicitaris. Si les tècniques SEO són ben establertes i implementades, Google augmenta automàticament el "Quality Score" de les diferents Keywords que conformin les diferents campanyes SEM que tinguem actives.

VISIBILITAT ONLINE

L'objectiu principal dels projectes SEO és aparèixer en els resultats de recerca en posicions privilegiades cada cop que un usuari realitza una consulta relacionada amb el seu sector empresarial o els seus serveis i productes. Aconseguir estar en primeres posicions li garanteix a llarg termini més visites a la seva web.

REPUTACIÓ ONLINE

Quan Google posiciona els continguts d'una pàgina web és perquè la considera com un lloc d'autoritat. Aquest posicionament orgànic dels seus continguts millora la seva reputació online i aconsegueix que la seva pàgina web es converteixi en un referent del sector dins els diferents espais digitals; webs, xarxes socials, blogs, etc.

INCREMENTAR CLIENTS

Estar present en les primeres posicions de Google garanteix que el tràfic cap a la seva web experimenti un creixement amb més visites de clients potencials. Reforçar aquestes primeres posicions amb projectes de publicitat SEM poden ser elements diferencials per incrementar la seva cartera de clients i en conseqüència potenciar les seves vendes.

RENDIBILITAT A MITJÀ I LLARG TERMINI

Els projectes de posicionament SEO són una de les estratègies més rendibles a llarg termini perquè els resultats es mantenen i fins i tot augmenten amb el temps dins els cercadors. L'activitat en creació de continguts originals de forma contínua és l'element diferencial definitiu per mantenir aquestes posicions privilegiades.